Zorg en dienstverlening

Zorg, geestelijke gezondheid, kennis en deskundigheids­bevordering

Stijlvol visitekaartje

Een stoer en luxe kaartje voor Pomerans - The essence of Skin Care.

Identiteit

Organisaties met lef

Een nieuwe website voor Marleens­bu­reau: tekst­produc­ties voor organisaties met lef.

Online media

Identiteit

Jong leren eten

Een bewust eten-program­ma voor jongeren op initiatief van de ministeries van EZ en VWS.

Online media

Identiteit

Game of life

Een rollenspel op real-life-formaat voor GGD Amster­dam, GGD Kenne­merland, samen met Politie eenheid Amsterdam.

Identiteit

Jaarverslag

Een publieks­vriendelijk jaar­verslag voor SOON (Samen­werkende Oplei­dingen tot specialist Ouderen­geneeskunde Nederland).

Print

Online media

Nieuwe website

Voor LHOV die de belangen van huisartsopleiders behartigt en mede­verantwoordelijk is voor de Huisarts­opleiding in Nederland.

Online media

Identiteit

Huisstijl update

Een opfrisbeurt van de huisstijl voor SOON (Samen­wer­kende Oplei­dingen tot specialist Ouder­en­geneeskunde Nederland).

Print

Online media

Identiteit

Leerplein

Omdat scholing werkt! Een nieuwe huisstijl voor Leerplein in regio Zuid Kennemerland.

Print

Identiteit

Ypsilon nieuws

Het magazine voor de leden van Ypsilon in een compleet nieuw jasje.

Print

Ypsilon

Een nieuw logo voor Ypsilon, de belangen­organisatie voor familie en betrok­kenen van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose.

Identiteit

Handige waaier

Een compact overzicht met functieprofielen en competenties voor verpleegkundigen bij het AMC.

Print

Schoonheid is wat de geest er van maakt