Nieuwe website

Voor LHOV die de belangen van huisartsopleiders behartigt en medeverantwoordelijk is voor de Huisartsopleiding in Nederland.

Eerder verzorgde Inpetto de restyling van de offline communicatie. Tijd nu om de website aan te pakken. Als belangenbehartiger staan de opleiders centraal, niet de opleiding. Gekozen is voor een aanpak waarin de bestuurders (tevens ook huisartsen en praktijkopleiders) zichtbaar en benaderbaar zijn.

Zorg en Dienstverlening

Online media

Identiteit