Online jaarverslag

Een desktop jaarverslag met interactieve elementen voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

De opdrachtgever nam in 2016 voor het eerst afscheid van een jaarverslag op papier. Inpetto ontwierp een pdf met interactieve elementen: met één klik naar een ander onderwerp. Een liggend formaat zorgt ervoor dat het jaarverslag op het beeldscherm prettig leesbaar is.

Natuur en Landschap

Online media