Natuur- en milieueducatie

Nieuw logo voor NME IJmond en Zuid-Kennemerland.

Acht samenwerkende organisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond bieden educatiepakketten aan voor het basisonderwijs. In 2008 heeft Inpetto de nieuwe identiteit ontwikkeld. Daarnaast is een flexibel stramien ontwikkeld voor de nieuwsbrief aan de basisscholen.

Natuur en Landschap

Identiteit