Fris relatie­magazine

Plein06, bureau voor duurzame gebieds­transformatie, verbeeldt haar ambities in een magazine.

Plein06 is een ambitieus Rotterdams ontwerpbureau met een creatieve kijk op de leefomgeving. Het bureau opereert op het raakvlak van stedebouw, landschap en strategie. Samen met Tabasco Communicatie is een aantrekkelijk magazine gerealiseerd waarin Plein06 haar visie en projecten aan relaties en stakeholders laat zien.

Natuur en Landschap

Print

Identiteit